| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Wiki om Recovery

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 months, 2 weeks ago

Velkommen til en wiki, der handler om recovery.

Den består i øjeblikket af cirka 200 sider

 

Recovery er blevet et vigtigt begreb og mål i psykiatrien og i socialt arbejde.

Det er på dansk oversat til At komme sig.

 

Denne wikis indhold                                (tryk på fanebladet "Wiki for at komme retur til denne side)
  1. Hvad er Recovery
  2. Begreber
  3. Aktører
  4. Historisk udvikling
  5. Aktuelle udfordringer
  6. Litteratur  

 

 

Socialstyrelsen har siden 2019 arbejdet med et stort kompetenceudviklingsprogram vedrørende recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien.

Programmet er en del af en statslig, tværministeriel handlingsplan for psykiatrien fra 2019.

Programmet kan også ses som en del af implementeringen af Regeringens psykiatriudvalgs anbefalinger fra 2013.

I 2021 og 2022 samarbejdede Socialstyrelsen med Sundhedsstyrelsen om at udarbejde et fagligt oplæg til 10 årsplan for psykiatrien (Sundhedsstyrelsen 2022), hvor der igen står noget om recovery: se her

 

Se Litteratur om recovery

Se Begreber om recovery

Se Aktører i recovery-feltet 

Tryk på fanebladet Pages & Files (herover), brug søgefeltet, eller anvend Navigator og SideBar i højre side af skærmbilledet.

Kom tilbage til denne side ved at trykke på fanebladet Wiki.

 

Læs mere om recovery i konteksten "socialt arbejde" her: http://socialtarbejde.pbworks.com/w/page/123786225/recovery

Læs mere om det sociale område her: http://socialtarbejde.pbworks.com

Læs mere om psykiatrien her: http://psykiatri.pbworks.com  

 

Denne wiki redigeres af Jesper Buchholdt Gjørup og har til hensigt at dele viden om recovery til borgere, politikere, professionelle og studerende.

  2017-02-22

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.